Obecnie uważa się, że zakres wiedzy medycznej podwaja się co 10-15 lat. Oznacza to, że jeżeli liczbę ponad 23.000 artykułów opublikowanych w bazie pubmed w 2018 r. zawierających hasło dentistry podzielimy przez liczbę dni w roku, otrzymamy 65 artykułów z którymi powinien zapoznać się każdy lekarz dentysta, który zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien leczyć swoich pacjentów według najnowszych możliwych metod. Dlatego staramy się rozwijać artykuły najbardziej potrzebne z praktycznego punktu widzenia w oparciu o wyniki najnowszych badań i stomatologię opartą na dowodach.

“Absence of evidence is not evidence of absence”
~ Carl Sagan ~

RSS dentopolis.org – paweł łabno

 • Klasyfikacja Lekholma i Zarba
  Klasyfikacja Lekholma i Zarba ilość kości: A - prawie całkowicie zachowany wyrostek B - łagodna resorpcja C - zaawansowana resorpcja do trzonu kości D - częściowa resorpcja trzonu kości E - silna resorpcja trzonu kości jakość kości: D1 - homogenna, zbita kość, dobra stabilizacja pierwotna D2 - gruba istota zbita, gęsta istota gąbczasta, dobra stabilizacja […]
  Paweł Łabno
 • Metronidazol
  Metronidazol jest chemioterapeutykiem z grupy nimidazoli, wykazuje wysoką aktywność w stosunku do bakterii beztlenowych i niektórych pierwotniaków, jest bakteriobójczy. Mechanizm działania metronidazolu polega na przekształceniu go w kontakcie z bakteriami w aktywny metabolit hamujący syntezę DNA bakterii. Wskazania: martwiczo - wrzodziejące zapalenie dziąseł, zakażenia zębowe i zębodołowe.  Bezwzględne beztlenowce np. Porphyromonas gingivalis są wrażliwe i […]
  Paweł Łabno
 • Rak Płaskonabłonkowy
  Rak płaskonabłonkowy jest to nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego, który zazwyczaj rośnie powoli, ale ma zdolność do tworzenia odległych przerzutów w innych narządach. Jest on zazwyczaj zbudowany z komórek ulegających rogowaceniu podobnych do zdrowego naskórka. Występuje przede wszystkim u osób rasy białej. Rak płaskonabłonkowy jest po raku podstawnokomórkowym drugim najczęściej występującym nowotworem skóry. Etiologia: uwarunkowania genetyczne, […]
  Paweł Łabno
 • Układ Stomatognatyczny
  Układ stomatognatyczny jest to system trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych tworzących, pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego, biologiczny morfologiczno-czynnościowy system funkcjonalny.  Artykuł Układ Stomatognatyczny pochodzi z serwisu dentopolis.org - paweł łabno.
  Paweł Łabno
 • Szerokość Biologiczna
  Szerokość biologiczna określa wzajemne i korzystne oddziaływanie struktur kostnych i tkanek miękkich, wynosi minimum 3 mm pomiędzy dwoma implantami wg Tarnowa, wynosi minimum 1,5 mm pomiedzy zębem a implantem wg Tarnowa, jej wielkość ma wpływ na dobór średnicy implantu. Artykuł Szerokość Biologiczna pochodzi z serwisu dentopolis.org - paweł łabno.
  Paweł Łabno
 • Parafunkcje
  ssanie palca, obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, obgryzanie przedmiotów np. ołówka, nawyk podpierania brudki dłonią.   Artykuł Parafunkcje pochodzi z serwisu dentopolis.org - paweł łabno.
  Paweł Łabno
 • Odlewnictwo
  Przyczynami niedokładności odlewów może być zbyt mała ilość użytego stopu, niemożność wniknięcia stopu w zbyt cienkie elementy formy, zbyt niska temperatura formy sprzyjająca szybkiemu stygnięciu metalu, zablokowanie kanałów odlewowych ciałami obcymi, jak cząstki topników, fragmenty masy ogniotrwałej, niedostatecznie wypalony wosk, istnienie w formie ciśnienia wstecznego zgromadzonych w nim gazów, niecałkowite roztopienia stopu, zbyt małe wartości […]
  Paweł Łabno
 • Cementy
  Harvard: proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, płyn zawiera wodny roztwór kwasu fosforowego, rozpuszczalność w wodzie 0,3% ,wytrzymałość na ściskanie 96-130 MPa.  Artykuł Cementy pochodzi z serwisu dentopolis.org - paweł łabno.
  Paweł Łabno
 • Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS
  Biofunkcjonalny System Protetyczny, Biofunctional Prosthetic System, Biogeniczny System Protetyczny, Biogenic Prosthetic System, BPS umożliwia wykonywanie protez całkowitych. Dodatkowymi wymaganymi elementami systemu są nośniki zwarcia, gnatometr (Gnathometr M), łuk twarzowy, artykulator Stratos 300, Ivocap SR. Zaletami systemy w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu wykonywania protez całkowitych jest kompensacja skurczu polimeryzacyjnego akrylu przez urządzenie Ivocap SR, unika się […]
  Paweł Łabno
 • Typy Połykania
  Niemowlęcy typ połykania, trzewny typ połykania występuje u bezzębnych niemowląt i bezzębnych dorosłych, żuchwa jest stabilizowana przez język. Dojrzały typ połykania, somatyczny typ połykania występuje u osób posiadających naturalne uzębienie lub użytkujących protezy, żuchwa jest stabilizowana przez zęby. Artykuł Typy Połykania pochodzi z serwisu dentopolis.org - paweł łabno.
  Paweł Łabno