Obecnie uważa się, że zakres wiedzy medycznej podwaja się co 10-15 lat. Oznacza to, że jeżeli liczbę ponad 26.000 artykułów opublikowanych tylko w jednej bibliograficznej bazie danych PubMed w 2019 r. zawierających hasło dentistry podzielimy przez liczbę dni w roku, otrzymamy 70 artykułów z którymi powinien zapoznać się każdy lekarz dentysta, który zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien leczyć swoich pacjentów według najnowszych możliwych metod. Dlatego staramy się rozwijać artykuły najbardziej potrzebne z praktycznego punktu widzenia w oparciu o wyniki najnowszych badań i stomatologię opartą na dowodach.

“Absence of evidence is not evidence of absence”
~ Carl Sagan ~