Dentopedia2019-02-02T20:14:37+02:00

Obecnie uważa się, że zakres wiedzy medycznej podwaja się co 10-15 lat. Oznacza to, że jeżeli liczbę ponad 23.000 artykułów opublikowanych w bazie pubmed w 2018 r. zawierających hasło dentistry podzielimy przez liczbę dni w roku, otrzymamy 65 artykułów z którymi powinien zapoznać się każdy lekarz dentysta, który zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien leczyć swoich pacjentów według najnowszych możliwych metod. Dlatego staramy się rozwijać artykuły najbardziej potrzebne z praktycznego punktu widzenia w oparciu o wyniki najnowszych badań i stomatologię opartą na dowodach.

“Absence of evidence is not evidence of absence”
~ Carl Sagan ~

RSS dentopolis.org

 • Układ Stomatognatyczny
  Układ stomatognatyczny jest to system trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych tworzących, pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego, biologiczny morfologiczno-czynnościowy system funkcjonalny.  Artykuł Układ Stomatognatyczny pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Szerokość Biologiczna
  Szerokość biologiczna określa wzajemne i korzystne oddziaływanie struktur kostnych i tkanek miękkich, wynosi minimum 3 mm między dwoma wszczepami wg Tarnowa, wynosi minimum 1,5 mm miedzy zębem a wszczepem wg Tarnowa, jej wielkość ma wpływ na dobór średnicy implantu. Artykuł Szerokość Biologiczna pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Parafunkcje
  ssanie palca, obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, obgryzanie przedmiotów np. ołówka, nawyk podpierania brudki dłonią.   Artykuł Parafunkcje pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Odlewnictwo
  Przyczynami niedokładności odlewów może być zbyt mała ilość użytego stopu, niemożność wniknięcia stopu w zbyt cienkie elementy formy, zbyt niska temperatura formy sprzyjająca szybkiemu stygnięciu metalu, zablokowanie kanałów odlewowych ciałami obcymi, jak cząstki topników, fragmenty masy ogniotrwałej, niedostatecznie wypalony wosk, istnienie w formie ciśnienia wstecznego zgromadzonych w nim gazów, niecałkowite roztopienia stopu, zbyt małe wartości […]
  Paweł Łabno
 • Cementy
  Harvard: proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, płyn zawiera wodny roztwór kwasu fosforowego, rozpuszczalność w wodzie 0,3% ,wytrzymałość na ściskanie 96-130 MPa.  Artykuł Cementy pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS
  Biofunkcjonalny System Protetyczny, Biofunctional Prosthetic System, Biogeniczny System Protetyczny, Biogenic Prosthetic System, BPS umożliwia wykonywanie protez całkowitych. Dodatkowymi wymaganymi elementami systemu są nośniki zwarcia, gnatometr (Gnathometr M), łuk twarzowy, artykulator Stratos 300, Ivocap SR. Zaletami systemy w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu wykonywania protez całkowitych jest kompensacja skurczu polimeryzacyjnego akrylu przez urządzenie Ivocap SR, unika się […]
  Paweł Łabno
 • Typy Połykania
  Niemowlęcy typ połykania, trzewny typ połykania występuje u bezzębnych niemowląt i bezzębnych dorosłych, żuchwa jest stabilizowana przez język. Dojrzały typ połykania, somatyczny typ połykania występuje u osób posiadających naturalne uzębienie lub użytkujących protezy, żuchwa jest stabilizowana przez zęby. Artykuł Typy Połykania pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Uśmiech Dziąsłowy
  Uśmiech dziąsłowy, gummy smile jest często spowodowany hipotonią mięśniową, dlatego zalecane jest wykonywanie ćwiczeń mięśniowych. Ćwiczenia Skalouda: nabieramy powietrze nosem, przemieszczamy je do przedsionka bez otwierania ust, płuczemy usta powietrzem i wypuszczamy. Ćwiczenia Gibsona: wciąganie i nagryzanie wargi górnej zębami dolnymi, gwizdanie, dmuchanie w trąbkę. Artykuł Uśmiech Dziąsłowy pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno
 • Cementy
  Tymczasowe: Cementy cynkowo ‑ siarczane (fleczer) - mała wytrzymałość (Oxydentin, Multidentin). Cementy na bazie wodorotlenku wapnia - działanie bakteriobójcze, odontotropowe, nie działają drażniąco na miazgę zęba, słabe właściwości mechaniczne i duża rozpuszczalność w wodzie, warunkiem ich zastosowania jest dobra retencja uzupełnienia bez materiału (Alka liner, Dycal, Reocap, Provicol). Cementy tlenkowo ‑ cynkowo ‑ eugenolowe - […]
  Paweł Łabno
 • Osteoporoza
  Podstawowym objawem osteoporozy na zdjęciu pantomograficznym jest brak zarysu kanału żuchwy. Artykuł Osteoporoza pochodzi z serwisu dentopolis.org.
  Paweł Łabno