Adhesor proszek zawiera tlenek cynku, magnezu; płyn zawiera wodny roztwór kwasu poliakrylowego; cement wiąże się chemicznie z zębiną.