Alginat jest masą hydrokoloidalną nieodwracalną, w której alginian sodu wchodzi w reakcję z siarczanem wapnia tworzy nierozpuszczalny alginian wapnia. Wyciski powinny być odlewane bezpośrednio po pobraniu, ze względu na skurcz 10% w ciągu pierwszej godziny pozostawienia bez zabezpieczenia. Nawet przy zabezpieczeniu wycisku dochodzi do skurczu związanego ze zjawiskiem synerezy czyli pocenia się powierzchni masy.