Antybiotyki

Wprowadzenie: osłonowe podanie antybiotyku jest wymagane w przypadku niektórych chorób ogólnych 30-60 minut przed zabiegiem w celu zwiększenia zdolności obronnych organizmu na czas wykonywania zabiegu oraz w okresie 15 minut po zabiegu, w czasie których dochodzi o wzrostu ilości bakterii we krwi pacjenta i zwiększenia ryzyka powikłań. Po około 15 minutach do zakończenia zabiegu we krwi nie ma już bakterii, dlatego istotne jest przeciwdziałanie skutkom ubocznym jakie mogą wystąpić podczas przejściowej bakteriemii. Pacjenci należący do grupy ryzyka powinni zachować szczególną dbałość o stan higieny jamy ustnej stanowiącej siedlisko bakterii i potencjalne źródło zakażenia. Najczęstrze przyczyny bakteriemii: ekstrakcja zęba (10%-100%), chirurgiczne zabiegi periodontologiczne (36%-88%), usuwanie kamienia nazębnego (8%-80%), zakładanie koferdamu lub klinów (9%-32%), leczenie kanałowe (10%-31%), szczotkowanie i nitkowanie (20%-78%), używanie wykałaczek (20%-40%).

Zalecenia: według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) nie ma potrzeby stosowania osłony antybiotykowej ze względu na małe ryzyko bakteriemi w przypadku choroby niedokrwiennej serca, po zabiegach rewaskularyzacyjnych, u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II, w stanach po korekcji wrodzonych wad serca, przy wypadaniu płatka zastawki mitralnej bez niedomykalności zastawki i bez zgrubienia lub wapnienia płatków, w stanach po wszczepieniu rozrusznika serca. Ze względu na umiarkowane ryzyko wystąpienia bakteriemii osłona antybiotykowa zalecana jest w przypadku nabytych wad zastawkowych, wypadania płatka zastawki mitralnej z niedomykalnością zastawki lub znacznym zgrubieniem płatków, z wrodzonymi niesiniczymi wadami serca, kardiomiopatią przerostową, w stanach po przezskórnym zamknięciu przetrwałego otworu owalnego. Ze względu na duże ryzyko wystąpienia bakteriemii osłona antybiotykowa zalecana jest również w przypadku przebytech infekcyjnego zapalenia wsierdzia, protez zastawkowych serca, operacyjnym wytworzeniu połączenia w krążeniu systemowym lub płucnym, złożonych wrodzonych siniczych wadach serca.
możliwość podania antybiotyk dziecko dorosły
podanie doustne możliwe amoksycylina 50 mg / kg m.c. 2 g
podanie doustne niemożliwe ampicylina 50 mg / kg m.c. 2 g
alergia na penicylinę, podanie doustne możliwe klindamycyna 20 mg / kg m.c. 600 mg
alergia na penicylinę, podanie doustne niemożliwe klindamycyna 20 mg / kg m.c. 600 mg

Postępowanie: zabiegami wymagającymi stosowania osłony antybiotykowej u pacjentów z grupy ryzyka są: wszystkie zabiegi chirurgiczne (ekstrakcja, implantacja itd.), wszystkie zabiegi periodontologiczne (skaling, kiretaż, itd.). Należy pamiętać, że antybiotyki o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego obniżają skuteczność tabletek antykoncepcyjnych za pomocą kilku mechanizmów, szczególnie poprzez działanie na enzymy wątrobowe oraz niszczenie bakterii jelitowych.

Osłona antybiotykowa: osłonowe podanie antybiotyku jest wymagane w celu zwiększenia zdolności obronnych organizmu w okresie 15 minut po zabiegu, w czasie których dochodzi o zwiększenia ilości bakterii we krwi pacjenta. po około 15 minutach do zakończenia zabiegu we krwi nie ma już bakterii, dlatego istotne jest przeciwdziałanie skutkom ubocznym jakie mogą wystąpić podczas przejściowej bakteriemii. należy podać 30-60 minut przed zabiegiegiem jedną dawkę antybiotyku osłonowo /one shot/, który zwykle podaje się w zwiększonej dawce. pacjenci należący do grupy ryzyka powinni zachować szczególną dbałość o stan higieny jamy ustnej stanowiącej siedlisko bakterii i potencjalne źródło infekcji. Wskazania wymagające profilaktycznego podania antybiotyku: infekcyjne zapalenie wsierdzia, endoproteza, wada serca, sztuczne zastawki, przeszczep, cukrzyca, hiv, reumatoidalne zapalenie stawów, leczenie sterydami, układowy toczeń trzewny, nadprodukcja IL-1, pacjent onkologiczny /radioterapia głowy, szyi, leczenie bifosfonianami, leki przeciwnowotworowe/, osteoporoza /leczenie bifosfonianami/.
Lakcid, Lacidofil, Enterol, Asecuril

Bibliografia:

 1. Gibson J, McGowan DA. ; Oral contraceptives and antibiotics: important considerations for dental practice ; British Dental Journal ; 1994.
 2. Wilson W., Taubert K.A., Gewitz M., ; Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group ; Circulation ; 2007.
 3. Schlein R.A., Kudlick E.M., Reindorf C.A. ; Toothbrushing and transient bacteremia in patients undergoing orthodontic treatment ; American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ; 1991.
 4. Lockhart P.B. ; The risk for endocarditis in dental practice ; Periodontology ; 2000.
 5. Barco C.T. ; Prevention of infective endocarditis: A review of the medical and dental litterature ; Journal of Periodontology ; 1991.
 6. Jańczuk Z. ; Praktyczna periodontologia kliniczna ; Wydawnictwo Kwintesencja ; 2004.
 7. Dall L.H., Herndon B.L. ; Association of cell-adherent glycocalyx and endocarditis production by viridans group streptococci ; Journal of Clinical Microbiology ; 1990.
 8. Forner L., Larsen T., Kilian M., Holmstrup P. ; Incidence of bacteremia after chewing, tooth brushing and scaling in individuals with periodontal inflammation ; Journal of Clinical Periodontology ; 2006.
 9. Roberts G.J., Holzel H.S., Sury M.R. ; Dental bacteremia in children ; Pediatrics Cardiology ; 1997.
 10. Erverdi N., Acar A., Isguden B., Kadir T. ; Investigation of bacteremia after orthodontic banding and debanding following chlorhexidine mouth wash application ; Angle Orthodontics ; 2001.
 11. Imperiale T.F., Horwitz R.I. ; Does prophylaxis prevent postdental infective endocarditis? A controlled evaluation of protective efficacy ; American Journal of Medicine ; 1990.
 12. Strom B.L., Abrutyn E., Berlin J.A. ; Dental and cardiac risk factors for infective endocarditis. A population-based, case-control study ; Annals of Internal Medcine ; 1998.
słowa klucze: , ,
2017-11-19T20:36:32+00:00