Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS: wyciski czynnościowe pobiera się przy ustach zamkniętych, na etapie wycisków anatomicznych stosuje się nośnik zwarcia oraz rejestrację łukiem twarzowym, stosuje się kalotę służącą do ustawiania zębów bocznych dolnych, do polimeryzacji protez stosowana jest metoda ciśnieniowa, 5) stosuje się graficzną rejestrację łuku gotyckiego.