Ból Mięśni

Wprowadzenie: napięcie oraz ból mięśni twarzy mogą być spowodowane nadmierną aktywnością mięśniową spowodowaną wykonywaniem parafunkcji, nieprawidłową okluzją lub innymi zaburzeniami ogólnymi pochodzącego z ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi stresem i napięciem psychosomatycznym. Badanie mięśni twarzy przeprowadza się stosując obustronnie jednakowy ucisk na te same mięśnie po obu stronach ciała, porównując ich wielkość, napięcie oraz bolesność. Fizjologicznie ból nie powinien występować ani podczas badania ani artykulacji. Długotrwale utrzymujące się napięcie mięśni prowadzi do ich przerostu objawiającego się nadaniem twarzy kwadratowego wyglądu.

Mięśnie Żwacze: bada się zewnątrzustnie na łukach jarzmowych przed stawami skroniowo-żuchwowymi, następnie przesuwa palce do dołu gdzie znajduje się górny przyczep, a następnie kieruje się do dolnego przyczepu na dolnej krawędzi żuchwy. Zewnątrzustne umieszczenie dwóch palców na mięśniach żwaczach obu mięśni umożliwia ocenę napięcia. Można również umieścić palce wskazujące na zewnętrznej powierzchni policzków a kciuki na wewnętrznej powierzchni policzków zalecając pacjentowi zagryzienie zębów. Pojawia się wówczas skurcz, któremu może towarzyszyć ból. W przypadku występowania bólu po jednej stronie, można zaobserwować zbaczanie żuchwy w stronę chorą.

Mięśnie Skroniowe: bada się przez obustronne przyłożenie trzech palców wzdłuż przebiegu mięśnia polecając jednocześnie pacjentowi zaciskanie zębów.

Mięśnie Skrzydłowe Boczne: bada się pośrednio poprzez pokonywanie przez pacjenta oporu ręki lekarza stojącego z boku lub z tyłu podczas ruchu przemieszczania żuchwy do dołu a następnie do boku w stronę lewą i prawą. Ból może pojawić się w środkowej fazie opuszczania żuchwy i obserwuje się zbaczanie żuchwy w stronę chorą. Ból może również wystąpić podczas wysuwania żuchwy, nie występuje natomiast przy silnym zaciskaniu zębów.

Bibliografia:

  1. Majewski S.W. ; Gnatofizjologia Stomatologiczna ; 2007.
Rozpowszechnij:
słowa klucze:
2018-01-07T22:47:38+00:00