Harvard: proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, płyn zawiera wodny roztwór kwasu fosforowego, rozpuszczalność w wodzie 0,3% ,wytrzymałość na ściskanie 96-130 MPa.