Tymczasowe:

Cementy cynkowo ‑ siarczane (fleczer) – mała wytrzymałość (Oxydentin, Multidentin).

Cementy na bazie wodorotlenku wapnia – działanie bakteriobójcze, odontotropowe, nie działają drażniąco na miazgę zęba, słabe właściwości mechaniczne i duża rozpuszczalność w wodzie, warunkiem ich zastosowania jest dobra retencja uzupełnienia bez materiału (Alka liner, Dycal, Reocap, Provicol).

Cementy tlenkowo ‑ cynkowo ‑ eugenolowe – właściwości bakteriobójcze, odontotropowe, założone na odległość mniejszą niż 0,5 mm od miazgi zęba mogą spowodować jej podrażnienie, mają wysoką płynność, są słabo rozpuszczalne w wodzie, słabe właściwości mechaniczne, eugenol jest substancją zaburzającą wiązanie cementów na bazie żywic, nie można go więc stosować, gdy do ostatecznego osadzenia uzupełnień stałych planuje się użyć cementu adhezyjnego (Temp‑Bond, RelyX Temp E). Cementy tlenkowo ‑ cynkowe bez eugenolu (Nongenol, Temp‑Bond NE).

Cementy karboksylowe – wysoki stopień biozgodności, zdolność grup karboksylowych do chelatowania jonów wapnia tkanek twardych zęba tworząc wiązania chemiczne, zdolność do przylegania do wypiaskowanych powierzchni stopów metali, właściwości tiksotropowe, pod naciskiem zwiększa się ich lepkość, zaczynają płynąć, po zwolnieniu nacisku zastygają, słabe właściwości mechaniczne, duża rozpuszczalność, ze względu na plastyczność nawet po związaniu nie nadają się do cementowania uzupełnień poddawanych dużym siłom zwarciowym i o rozległych przęsłach (Adhesor carboxy, Selfast, Polycarboxylat Cement, Poly‑F.

Cement cynkowo‑fosforanowy – reakcja egzotermiczna, niskie pH, które dopiero po 48 godzinach wzrasta do obojętnego (Harvard, Agatos).

Cementy kompozytowe – do czasowego osadzania licówek i koron w odcinku przednim uzębienia, ze względu na dobrą przezierność i kolor zębów naturalnych (Provilink, Temp‑Bond Clear, TempSpan TM).

Cementy silikonowe –  cement na bazie VPS (poliwinylosiloksan) do cementowania koron tymczasowych, silikon addycyjny na bazie tlenku cynku (bez eugenolu) z czynnikiem silanizującym, elastyczny cement tymczasowy, który bardzo łatwo usunąć zarówno z tkanek, jak i uzupełnienia TempoSIL (Coltene).
 
Ostateczne:
 
dwutlenek cyrkonu – brak związków szklanych powoduje, że ani wytrawianie kwasem fluorowodorowym ani silanizacja nie modyfikują powierzchni uzupełnienia. oczyszczenie Ivoclean (Ivoclar), Metal-cyrkonia primer (Multilink, Ivoclar), ResiCem/Al-Zr Primer (Shofu), Panavia F 2.0/Porcelain, Activator/Mega Primer (Kuraray Medical). Cementowanie: (Ivoclar Monobond plus + Multilink) lub (Clearfill Protect Bonx + Panavia F 2,0) lub RelyX Unicem. natomiast piaskowanie Co-Jet 50 um 1 atm powoduje skuteczne schropowacenie, zwiększenie zwilzalnosci i powstanie grup Si-OH łączących się wiązaniami kowalencyjnymi z hydrofilowymi grupami silikonowymi.
 
Bibliografia: