Choroba Alzheimera

Wprowadzenie: choroba Alzheimera jest chorobą otępienną wywołaną upośledzeniem czynności kory mózgowej, charakteryzująca się postępującym, nieodwracalnym zanikiem pamięci, zaburzeniem czynności poznawczych, ograniczeniem zdolności myślenia abstrakcyjnego, wykonywania złożonych, a w późniejszym czasie także prostych czynności. Wzdłuż naczyń krwionośnych w mózgu odkładają się złogi beta-amyloidu tworzącego blaszki starcze, zmniejsza się liczba neuronów a wzrasta liczba tkanki glejowej, zmniejsza się ilość acetylocholinoesterazy a co za tym idzie acetylocholiny.

Objawy: początkowo pojawiają się trudne do zauważenia objawy jak zaniki pamięci prowadzące do zachowań wskazujących na |chorobę Alzheimera takich jak nieprzyswajanie bieżących informacji, faktów, zdarzeń, poleceń, które następnie rozszerza się na zdarzenia odległe, dochodzi do pełnej niesprawności i śmierci, mimo że okresowo mogą występować 1-2 letnie okresy względnej stabilizacji w postępie choroby. Pacjent staje się uciążliwy we współżyciu dla rodziny i otoczenia. Występują zaburzenia neurologiczne i psychiczne (agresja, zmiany nastroju). Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu, EEG, testów na inteligencję oraz badania mikroskopowego tkanki mózgowej.

Postępowanie: ze względu na postępujący charakter choroby, higiena jamy ustnej ulega stopniowemu pogorszeniu, pacjent ma trudności w utrzymaniu protez, zwiększa się ilość ognisk próchnicowych, pojawia się zapalenie dziąseł, przyzębia, rozchwianie zębów oraz ich utrata. Lekarz dentysta powinien skontaktować się w razie potrzeby z rodziną, opiekunem prawnym lub lekarzem prowadzącym w sprawie możliwości uzyskania od pacjenta świadomej zgody na potrzebne leczenie oraz poznania chorób towarzyszących. Wskazane jest ułożenie pacjenta na fotelu w pozycji 45*, założenie szczękorozwieracza, stosowanie koferdamu i ssaka. Należy przeprowadzić instruktaż higieny jamy ustnej opiekunowi. Ponieważ przyjmowane przez pacjenta leki mogą powodować kserostomię, wówczas wskazane jest stosowanie substytutów śliny.

Bibliografia:

 1. Kieser J., Jones G., Borlase G., MacFadyen E. ; Dental treatment of patients with neurodegenerative disease ; New Zealand Dental Journal ; 1999.
 2. Henry R.G., Wekstein D.R. ; Providing dental care for patients diagnosed with Alzheimer’s disease ; Dental Clinics of North America ; 1997.
 3. Goodman H.S., Ickrath M.C., Niessen L.C. ; Managing patients with Alzheimer’s: the primary care role of dentists ; Journal of American Dental Association ; 1993.
 4. Gajewski P. ; Choroby wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika. ISBN 97883743037821.
 5. Prątnicki M., Mierzwińska-Nastalska E. ; Choroba Alzheimera – objawy i zagadnienia istotne w praktyce lekarza stomatologa ; Stomatologia współczesna ; 2003.
 6. Sacco D., Frost D.E. ; Dental management of patients with stroke or Alzheimer’s disease ; Dental Clinics of North America ; 2006.
 7. Chiappelli F., Manfrini E., Edgerton M., Rosenblum M., Cajulis K.D., Prolo P. ; Clinical evidence and evidence-based dental treatment of special populations: patients with Alzheimer’s disease ; Journal of California Dental Association ; 2006.
 8. Szczeklik A. ; Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie ; Wydawnictwo Medycyna Praktyczna ; 2005.
 9. Frenkel H. ; Alzheimer’s disease and oral care ; Dental Update ; 2004.
 10. Fiske J. ; Alzheimer’s disease ; British Dental Journal ; 1990. Moody G.H., Drummond J.R., Newton J.P. ; Alzheimer’s disease ; British Dental Journal ; 1990.
 11. Fedele D.J., Jones J.A., Volicer L., Herz L.R., Oppenheim F.G. ; Effects of medication on parotid salivary flow rates in an individual with dementia of the Alzheimer type ; Special Care Dentistry ; 1993.
Rozpowszechnij:
słowa klucze: , ,
2017-12-11T11:09:00+00:00