Cyrkon, zirconia jest minerałem z grupy krzemianów (ZrSiO4), z tlenem tworzy biały, trudno topliwy i odporny chemicznie tlenek cyrkonu (ZrO2), podbudowa z tlenku cyrkonu stanowi odpowiednik metalu w koronach złożonych, ma właściwości znacznie różniące się od porcelany licującej, zaliczany jest do grupy materiałów ceramicznych.