IPS e.max Press wykorzystuje technikę traconego wosku z następczym wstrzykiwaniem masy ceramicznej, z wycisku dwuwarstwowego odlewa się dwa modele, model główny służy do uzyskania orientacji co do kształtu tkanek miękkich i kontaktów stycznych, drugi roboczy służy do modelowania koron, wytwarzanie uzupełnienia ceramicznego zaczyna się od modelowania korony w wosku na modelu roboczym, posługując się indeksem silikonowym modeluje się korony w wosku, kopiując zaakceptowany przez pacjenta kształt uzupełnień tymczasowych, ścinanie koron z wosku przed tłoczeniem ceramiki, ma na celu stworzenie miejsca do nakładania warstw ceramiki i charakteryzacji korony, przekonturowanie uzupełnień nie jest wskazane, ponieważ wykończenie i polerowanie może być czasochłonne i doprowadzić do powstania pęknięć, w piecu zostaje usunięty wosk, a następnie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury materiał ceramiczny ulega stopieniu i zostaje wstrzyknięty do modelu z masy ogniotrwałej, charakteryzacja korony poprzez napalanie warstwami, przy użyciu ceramiki o różnej przezierności opalescencji w różnych odcieniach i nasyceniu barwą.