Klasyfikacja Galasińskiej – Landsbergerowej obejmuje 5 klas: I – braki jakościowe zębów, obecne wszystkie zęby (wkłady, nakłady) ; II – braki międzyzębowe (protezy stałe lub ruchome), III – braki skrzydłowe jednostronne lub obustronne (protezy ruchome podparte lub osiadające) ; IV – braki różnorodne, połączenie braków międzyzębowych i skrzydłowych (protezy stałe i ruchome lub tylko rozlegla proteza ruchoma) ; V – braki całkowite.