komputerowe planowanie uśmiechu, digital smile design, dsd, wykorzystuje w pewnych elementach złotą proporcję (ślimak, galaktyka, ciąg Fibonacciego 1,6)

3 2 1 1 2 3
10% 15% 50% 50% 15% 10%

punkt styczny 1-1 ma być 5mm od kości aby brodawka dziąsłowa była prawidłowa.

estetyka biała (mosty, preparacja, ceramika), czerwona (higiena, chirurgia, dokładność wykonania)

Brzegi sieczne dolnych siekaczy powinny być oddalone od wargi dolnej maksymalnie o 3 mm. Brodawka dziąsłowa pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi powinna zajmować 47% długości siekaczy.