Martwica miazgi, necrosis pulpae, jest następstwem nieleczonej próchnicy a następnie nieleczonego zapalenia miazgi doprowadzającego do całkowitego jej obumarcia, działania preparatów, materiałów wypełniających lub przerwania pęczka naczyniowo-nerwowego w wyniku urazu. Wyróżniamy martwicę miazgi częściową (necrosis pulpae partialis) i martwicę miazgi całkowitą (necrosis pulpae totalis). Nieleczona martwica miazgi prowadzi do rozwoju ostrego lub przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Ponieważ martwa tkanka otoczona jest twardymi tkankami zęba, organizm nie jest w stanie jej rozpuścić i usunąć, ulega więc ona rozpadowi zgorzelinowemu. Martwica miazgi może być częściowa lub całkowita.

Objawy: brak dolegliwości bólowych, brak reakcji na chlorek etylu, rozgrzaną gutaperkę, brak reakcji na opukiwanie, nagryzanie, bardziej matowe szkliwo, w wywiadzie pacjent może podawać uraz, czasami widoczne przebarwienie zęba. Osoby starsze lub po przebytym urazie, po którym nastąpiło ponowne połączenie z pęczkiem naczyniowo-nerwowym, może dochodzić do nadmiernego odkładania się zębiny wtórnej w komorze i kanałach zęba, wywołując brak reakcji na bodźce pomimo zachowania żywotności miazgi. Trudności w postawieniu jednoznacznej diagnozy powodują konieczność postawienia diagnozy odroczonej poprzez usunięcie próchnicy, założenie opatrunku biologicznego oraz obserwację.

Leczenie: leczenie kanałowe lub przy braku możliwości leczenia kanałowego resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja.

Bibliografia:

  • Arabska-Przedpełska B, Pawlicka H. ; Endodoncja – morfologia, diagnostyka, leczenie ; 2003.
  • Arabska-Przedpełska B, Pawlicka H. ; Współczesna endodoncja w praktyce ; 2011.
  • Lipski M. ; Harty Endodoncja w praktyce klinicznej ; Elsevier ; 2013.
  • Wochna-Sobańska M. ; Wyniki leczenia chorób miazgi zębów zmodyfikowaną metodą formokrezolową ; Czasopismo Stomatologiczne ; 1989.
  • Platzer U. ; Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych u dzieci i młodzieży ; Stomatologia zachowawcza ; Urban & Partner ;1995.
  • Olczak-Kowalczyk D. ; Ocena stanu higieny jamy ustnej u dzieci warszawskich w wieku od 3 do 7 roku życia ; Nowa Stomatologia ; 2001.
  • Briseno B., Willershausen-Zonnchen B. ; Choroby miazgi zęba ; Urban & Partner ; 1997.