Masy polieterowe wykazują zmiany wymiarów 0,19-0,24%, wzrost temperatury 4,2*C, mają właściwości hydrofilne, tiksotropowe, wykazują dużą sztywność, mogą być wykorzystywana do wycisków pod uzupełnienia stałe, implantoprotetykę, czynnościowego kształtowania pobrzeży. Ponieważ wycisk chłonie wodę, po pobraniu wycisku, należy go przechowywać na sucho. Ze względu na dużą sztywność, należy zachować na łyżkach wyciskowych miejsce dla 4mm warstwy masy. Przebieg reakcji: nienasycony polieter + ester kwasu sulfonowego -> guma polieterowa. Masa eterowa może wywoływać alergię. Impregum.