Masy silikonowe są elastomerami . Silikony typu C kondensacyjne są hydrofobowe, uwalniają wodę. Silikony typu A addycyjne są hydrofilowe, uwalniają wodór, skurcz polimeryzacyjny 0,14 – 0,17%, niekóre masy zawierają pallad absorbujący wodór, nie należy pracować rękawiczkami lateksowymi (dotykanie zębów, warg, zarabianie masy). Rzadsze masy wykazują większy skurcz (0,6%) niż gęstsze (0,38%). Siarczany glinu i żelaza zaburzają reakcję wiązania.