Elastyczne: masy hydrokoloidalne odwracalne – agar, masy hydrokoloidalne nieodwracalne – alginat, masy polisulfidowe, masy silikonowe, masy polieterowe,

Nieelastyczne: gips, wosk, gutaperka, masa stensa, tlenek cynku z eugenolem,

Masy wyciskowe należy dezynfekować poprzez splukanie woda destylowana, zanurzenie w 10% roztworze aldehydu glutarowego na 10 min do maksymalnie 16 godzin.