Pasta Tooth Mousse szybko przynosiła ulgę natychmiast po aplikacji (100% redukcji bólu u pacjentów z niską wrażliwością i 85-90% z silną wrażliwością zębiny) oraz wykazywała długotrwałe działanie (po 6 tygodniach efekt leczniczy spadł o 1,5-10% procent w porównaniu z wynikami osiągniętymi bezpośrednio po aplikacji pasty). Nieznacznie słabszą (nieistotną statystycznie) skuteczność terapeutyczną wykazywał preparat Green Or. Natychmiastową ulgę po zastosowaniu u osób z niską wrażliwością zębiny przynosił w 92,5%-98,5% wrażliwych zębów. W grupie o silnej wrażliwości wyniki kształtowały się na poziomie 80-88% skuteczności. W badaniu kontrolnym po 6 tygodniach skuteczność kliniczna obniżyła się o 7,5-10%. Lakiery fluorowe (Duraphat i Seal&Protect) natychmiastową ulgę bezpośrednio po aplikacji przynosiły w 68-75% wrażliwych zębów u osób z niską wrażliwością zębiny. W grupie zębów o silnej wrażliwości efekt leczniczy kształtował się na poziomie 25-36,4% zębów niewrażliwych na badane bodźce. Efekt leczniczy po 6 tygodniach utrzymywał się na poziomie 66,6-70% dla zębów o niskiej wrażliwości i 45,5-56,6% dla zębów z silną wrażliwością zębiny.

http://www.protetstomatol.pl/Ocena-preparacji-zebow-pod-korony-protetyczne-na-podstawie-wybranego-pismiennictwa,115054,0,1.html