Przyczynami niedokładności odlewów może być zbyt mała ilość użytego stopu, niemożność wniknięcia stopu w zbyt cienkie elementy formy, zbyt niska temperatura formy sprzyjająca szybkiemu stygnięciu metalu, zablokowanie kanałów odlewowych ciałami obcymi, jak cząstki topników, fragmenty masy ogniotrwałej, niedostatecznie wypalony wosk, istnienie w formie ciśnienia wstecznego zgromadzonych w nim gazów, niecałkowite roztopienia stopu, zbyt małe wartości sił wprowadzających metal do formy.