Odruch Wymiotny

odruch wymiotny, ortodoncja, protetyka, endodoncja, leczenie kanałowe

Wprowadzenie: w przypadku występowania nasilonego odruchu wymiotnego, przed postępowaniem mogącym go wywołać np. pobieranie wycisków należy zalecić pacjentowi wykonywanie głębokich oddechów przez 30 – 60 sekund w celu wzbogacenia krwi w tlen i zahamowaniu odruchu wymiotnego. Pomocne jest również oddychanie przez nos oraz pochylenie głowy do przodu. Podczas pobierania wycisku odruch wymiotny nasila się na skutek drażnienia przez masę wyciskową podniebienia miękkiego oraz nagromadzenia się śliny, przez co pacjent wstrzymuje oddech prowadząc do obniżenia poziomu tlenu we krwi i poburzenia ośrodka wymiotnego w mózgu. Odruch wymiotny może być zmniejszony przy zastosowaniu 2% lignokainy w spray’u na tylną ścianę gardła lub wykonanie znieczulenia przewodowego do otworów podniebiennych. W przypadku wyjątkowo nasilonego odruchu wymiotnego zalecane jest wykonywanie zabiegów w podtlenku azotu (gaz rozweselający).

słowa klucze:
2018-01-07T22:51:04+00:00