Podstawowym objawem osteoporozy na zdjęciu pantomograficznym jest brak zarysu kanału żuchwy.