Wytrzymałość zębiny 120 MPa, szkliwa 340 MPa.

Ceramika skaleniowa – wysoka przezierność, 90 MPa, zalecana do pojedynczych uzupełnień, zamykania diastem, minimalna preparacja: non-prep, do zgubienia lub 0,4 mm, nie ma możliwości korekty, jest malowana.

Ceramika z dwukrzemianu litu e.max – sterowana przezierność, 400 MPa gdy jest pełny kontur, 90 MPa w połączeniu z ceramiką, zalecana do pojedynczych uzupełnień, minimalna preparacja 0,4 mm podbudowa + 0,7 mm estetyka, zmniejszenie grubości pogorszy estetykę i wytrzymałość, stopień chamfer 0,4 mm.

Ceramika leucytowa press – dobra przezierność, 140 MPa gdy ceramika nie jest napalana, po malowaniu 90 MPa, zalecana do pojedynczych uzupełnień, jest krucha, podbudowa jest niestabilna a przez to nieszczelna, dlatego nie jest obecnie zalecana.

porcelany tłoczone cechuje mniejsza porowatość w porównaniu z ceramiką wykonywaną metodą napalania, duży stopień homogenności ceramiki tłoczonej zapobiega mikropęknięciom ceramiki, tłoczona ceramika leucytowa jest bardziej wytrzymała na zginanie w porównaniu z leucytową ceramiką napalaną, ceramika dwukrzemowo-litowa i ceramika glinowa mogą stanowić podbudowę mostów pełnoceramicznych.

Porcelana niskotopliwa 871-1066°C. 

 

 

In-Ceram jest to system ceramiki spiekanej na rdzeniu tlenku glinu.