Szerokość biologiczna określa wzajemne i korzystne oddziaływanie struktur kostnych i tkanek miękkich, wynosi minimum 3 mm pomiędzy dwoma implantami wg Tarnowa, wynosi minimum 1,5 mm pomiedzy zębem a implantem wg Tarnowa, jej wielkość ma wpływ na dobór średnicy implantu.