Testy Herbsta dla szczęki: I – szerokie otwarcie ust (obustronnie od guza szczęki do okolicy drugiego trzonowca) uwaga na napinający się fałd skrzydłowo-żuchwowy, zbyt długą łyżkę pokrywającą przednią część podniebienia miękkiego, II – ułożenie warg jak przy gwizdaniu (przedsionkowo w obrębie zębów przednich od kła do kła) uwaga na drobne fałdy błony śluzowej zwane przysiecznymi, III – ruchy mimiczne, szeroki uśmiech (obustronnie przedsionkowo od drugiego trzonowca do pierwszego przedtrzonowca).

Testy Herbsta dla żuchwy: I – szerokie otwarcie ust (obustronnie przedsionkowo od trójkątów pozatrzonowcowych do okolicy pierwszych trzonowców) uwaga na napinający się mięsień podniebienno – językowy i fałd skrzydłowo – żuchwowy , II – oblizywanie wargi górnej i dolnej (obustronnie językowo od trójkątów pozatrzonowcowych do okolicy pierwszych trzonowców), III – dotykanie końcem języka błony śluzowej policzków (obustronnie językowo po przeciwległej stronie w miejscach odległych o 1 cm od przyczepu wędzidełka języka w obrębie od kła do drugiego przedtrzonowca) najlepiej korygować w gotowej protezie, IV – wysuwanie języka ponad wargę górną (okolica wędzidełka języka w obrębie siekaczy przyśrodkowych) najlepiej korygować w gotowej protezie, V – ułożenie warg jak przy gwizdaniu (przedsionkowo w obrębie siekaczy i przedtrzonowców) uwaga na fałdy dodatkowe.