Woski wyciskowe stają się plastyczne w temperaturze jamy ustnej (36-37*C) umożliwiając czynnościowe kształtowanie pobrzeża łyżki indywidualnej przed pobraniem wycisku czynnościowego. Wycisk woskiem można poprawiać przez zdejmowanie i dodawanie nowych warstw. Ex-3-N, Dentiplast.