Wyciski zgryzowe / przy ustach zamkniętych są pobierane zgodnie z założeniem, że ucisk wywierany na masę wyciskową powinien być regulowany siłą mięśni pacjenta, a nie ręką lekarza.

Wycisk metodą Marxkorsa: łyżki indywidualne są zaopatrzone w wały zwarciowe, na których jest wstępnie zarejestrowana wysokość zwarcia, jeden wycisk pobierany jest przy obecności w ustach obu łyżek indywidualnych, pacjent wykonuje testy Herbsta oraz zwieranie szczęk, wysuwanie i cofanie żuchwy oraz ruchy boczne przy stałym kontakcie wałów zwarciowych.

Wycisk metodą Płonki: łyżki indywidualne są zaopatrzone w wały zwarciowe z ustawionymi zębami.

Wycisk metodą Schreinemakersa.