Zlecenie Korony

korona metalo-ceramiczna

 

proszę o zamontowanie modeli w artykulatorze Artex z systemem Splitex:

kąt nachylenia drogi stawowej 33* (indywidualnie: prawy……. i lewy…….)

kąt Bennetta 15* (indywidualnie: prawy……. i lewy..…..)

ISS 0,5-1,0 (0,77)

ząb żywy / po endo

osłabiony / wzmocniony

stopień: brak – shoulder – chamfer

podbudowa na całą szerokość stopnia

lakier dystansujący w części koronowej / dziąsłowej

ząb przeciwstawny może być / nie powinien być szlifowany korekcyjnie

kontrola:…………………………..………….

profil wyłaniania

kolor:……………………………….……………………………………………. email

punkty styczne płaszczyznowe położone 1-5 przedsionkowo ; 6-8 centralnie, jak najdalej od brodawki

aktywność (wysokość guzków, głębokość bruzd): pełna (100%), normalna (-30%), zredukowana (-50%),

oddanie:……….…………………..………….

słowa klucze: , ,
2018-01-20T10:17:54+00:00