Leczenie Kanałowe Pod Mikroskopem Gorlice

słowa klucze: leczenie kanałowe tarnów, leczenie kanałowe w tarnowie, leczenie kanałowe pod mikroskopem w tarnowie, leczenie kanałowe pod mikroskopem tarnów

Leczenie kanałowe wykonuje się w przypadku wystąpienia nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba czyli tkanki znajdującej się w komorze i kanałach. Leczenie kanałowe polega na usunięciu w znieczuleniu chorobowo zmienionej tkanki i wypełnieniu odpowiednim materiałem. Czasami, ze względu na budowę anatomiczną, sytuację kliniczną zębów i tkanek otaczających, możliwe jest wystąpienie komplikacji pojawiających się po rozpoczęciu leczenia, takich jak pęknięcie lub odłamanie ściany zęba, przepchnięcie materiału poza wierzchołek, brak możliwości prawidłowego przeleczenia kanału ze względu na zagięcie korzenia, obecność materiału wypełniającego przy powtórnym leczeniu kanałowym, zbyt wąskie lub niedrożne kanały, perforację, czyli przebicie ściany kanału, rozwidlenie kanałów, rozbudowany system kanałów dodatkowych lub złamanie narzędzia.

W przypadku zniszczenia ścian bocznych zęba konieczne jest ich wcześniejsze odbudowanie w celu uniknięcia zakażenia kanału podczas leczenia oraz prawidłowego zmierzenia długości kanałów. Zniszczenie poddziąsłowe tkanek wymaga dodatkowych zabiegów wydłużających koronę zęba. Ponieważ przeprowadzenie leczenia kanałowego jest związane z uzyskaniem dostępu do kanałów, czyli zniszczeniem części korony zęba, która po zakończonym leczeniu musi zostać odbudowana w celu jego wzmocnienia i zabezpieczenia przed złamaniem, wiąże się to z koniecznością wykonania wkładów koronowo-korzeniowych oraz korony po zakończeniu leczenia kanałowego. Ząb pozbawiony żywej miazgi przestaje być prawidłowo odżywiany, nawadniany, zostaje pozbawiony włókien kolagenowych, a jego podatność na złamania jest oceniana w badaniach na około 82%. W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi istnieje ryzyko, że pomimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia zmiany te nie ulegną wygojeniu i będą wymagały interwencji chirurgicznej.

W trakcie leczenia kanałowego mogą wystąpić przejściowe dolegliwości bólowe, obrzęk, ropień, wymagające przyjmowania tabletek przeciwbólowych, interwencji chirurgicznej oraz antybiotykoterapii, w związku, z czym dolegliwości bólowe mogą się utrzymywać także po zakończeniu zabiegu. W przypadku wystąpienia powyższych komplikacji, będzie konieczne wykonanie dodatkowych czynności związanych z kosztami np. tomografia, ale również może wystąpić potrzeba zastosowania innych metod leczenia: leczenie pod mikroskopem, resekcja, hemisekcja, radisekcja. W przypadku niepowodzenia po zastosowaniu wymienionych metod, czasami jedynym rozwiązaniem pozostaje usunięcie zęba i odtworzenie go za pomocą mostu lub implantu. Pomimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego, na obecnym etapie wiedzy, nie można dać gwarancji dotyczącej czasu pozostania zęba w jamie ustnej.

Wykorzystanie mikroskopu stomatologicznego pozwala na przeprowadzenie wyjątkowo precyzyjnego leczenia, odnajdywania dodatkowych kanałów, oczyszczania zachyłków, wglądu w pole operacyjne z dokładnością 6x, 10x, 16x, 40x. Wysoką jakość leczenia oraz osiąganie lepszych rezultatów leczenia kanałowego umożliwia nam szeroki asortyment specjalistycznych narzędzi i urządzeń do opracowywania kanałów: bardzo cienkich narzędzi ręcznych do wstępnego odnalezienia i udrożnienia wąskich kanałów, narzędzi maszynowych sterowanych komputerowo opracowujących i kształtujących przebieg kanałów, preparatów odkażających oraz ułatwiających rozpuszczanie zębiny w wąskich kanałach. Mikroskop ułatwia odnajdywanie i usuwanie złamanych narzędzi, leczenia perforacji, usuwania złamanych wkładów oraz pozwala również na bardzo dokładne oczyszczenie i opracowanie powierzchni zęba przed jego odbudową po zakończeniu leczenia kanałowego, dzięki czemu szczelność samego wypełnienia jest również bardzo wysoka.