Leczenie Ortodontyczne I Protetyczne

leczenie ortodontyczne i protetyczne (korony metalo-ceramiczne i pełnoceramiczne) #ortodoncja #protetyka #mosty #korony

protetyka-mosty-korony-paweł-łabno 1

protetyka-mosty-korony-paweł-łabno 2

 

Rozpowszechnij:
2017-06-27T10:24:54+02:00