Współdzielenie Procesorów

Od kilku lat niewykorzystywaną podczas pracy moc obliczeniową naszych komputerów domowych i gabinetowych pozwalamy na wykorzystanie przez międzynarodowe projekty badawcze dążące do odnalezienia metod leczenia chorób będących największym wyzwaniem współczesnej medycyny np. smash childhood cancer, mapping cancer markers, help stop tb, fight aids@home. Wykorzystujemy do tego aplikacje World Community Grid, BOINC a ostatnio również Folding @ Home, dla której priorytetem obecnie jest analiza proteiny 9 (NSP9) wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnej za łączenie się z RNA.