Przypadki2017-12-19T22:31:26+02:00

leczenie kanałowe pod mikroskopem tarnów paweł łabno

Protetyka

korona pełnoceramiczna e.max


proteza szkieletowa na zasuwach


   korony i mosty metalo-ceramiczne w szczęce z przywróceniem prawidłowej wysokości zwarcia


korony pełnoceramiczne 16, 46 e.max


endokorona metalo-ceramiczna 14 Co-Cr


most metalo-ceramiczny 14-0-16 Co-Cr