Impact Factor

pracujemy nad kolejną publikacją, tym razem w czasopiśmie międzynarodowym o wysokim wskaźniku cytowań (Impact Factor)

2018-09-27T21:51:14+02:00