pracujemy nad kolejną publikacją, tym razem w czasopiśmie międzynarodowym o wysokim wskaźniku cytowań (Impact Factor)