Choroba Alzheimera

2017-12-11T11:09:00+00:00

Wprowadzenie: choroba Alzheimera jest chorobą otępienną wywołaną upośledzeniem czynności kory mózgowej, charakteryzująca się postępującym, nieodwracalnym zanikiem pamięci, zaburzeniem czynności poznawczych, ograniczeniem zdolności myślenia abstrakcyjnego, wykonywania złożonych, a w późniejszym czasie także prostych czynności. Wzdłuż naczyń krwionośnych w mózgu odkładają się złogi beta-amyloidu tworzącego blaszki starcze, zmniejsza się liczba neuronów a wzrasta liczba tkanki glejowej, zmniejsza się ilość acetylocholinoesterazy a co za tym idzie acetylocholiny.

Objawy: początkowo pojawiają się trudne do zauważenia objawy jak zaniki pamięci prowadzące do zachowań wskazujących na |chorobę Alzheimera takich jak nieprzyswajanie bieżących […]

Choroba Alzheimera 2017-12-11T11:09:00+00:00

Choroba Alzheimera

2017-11-19T21:27:11+00:00

Wprowadzenie: choroba Alzheimera jest chorobą otępienną wywołaną upośledzeniem czynności kory mózgowej, charakteryzująca się postępującym, nieodwracalnym zanikiem pamięci, zaburzeniem czynności poznawczych, ograniczeniem zdolności myślenia abstrakcyjnego, wykonywania złożonych, a w późniejszym czasie także prostych czynności. Wzdłuż naczyń krwionośnych w mózgu odkładają się złogi beta-amyloidu tworzącego blaszki starcze, zmniejsza się liczba neuronów a wzrasta liczba tkanki glejowej, zmniejsza się ilość acetylocholinoesterazy a co za tym idzie acetylocholiny.

Objawy: początkowo pojawiają się trudne do zauważenia objawy jak zaniki pamięci prowadzące do zachowań […]

Choroba Alzheimera 2017-11-19T21:27:11+00:00