Stolik Sieczny

Stolik sieczny jest wykonywany w celu prawidłowej rekonstrukcji prowadzenia siecznego (incisal guidance) czyli odtworzenia nachylenia brzegów siecznych siekaczy dolnych względem powierzchni podniebiennej siekaczy górnych podczas przesuwania się po niej w czasie ruchów protruzyjnych. Wyróżnia się stolik sieczny płaski, półindywidualny, indywidualny.

Łuk Twarzowy

Łuk twarzowy służy do orientacji przestrzennej modelu szczęki (powierzchni okluzyjnej zębów łuku górnego) w stosunku do osi zawiasowej stawów skroniowo – żuchwowych. Wyróżnia się łuki twarzowe arbitralne: rejestracja w odniesieniu do czaszki (CE lub FH), kinematyczne: rejestracja w odniesieniu do stawów skroniowo – żuchwowych. Łuk twarzowy kinematyczny pozwala na indywidualne wyznaczenie osi obrotu stawów skroniowo-żuchwowych, połączone z graficznym odwzorowaniem kształtu przebiegu drogi stawowej. 

Natychmiastowe Przesunięcie Boczne

Natychmiastowe przesunięcie boczne, immediate side shift, ISS jest to ruch kłykcia po stronie niepracującej (balansującej) w trakcie ruchu dobocznego żuchwy – odpowiada wartości ruchu Benetta. Głowa żuchwy przesuwa się ruchem ślizgowym w piętrze górnym stawu ku dołowi do wewnątrz i do przodu, ustawiając się w efekcie u szczytu guzka stawowego. Stwierdzono, że nie jest to ruch prostolinijny, gdyż, w jego przebiegu kłykieć balansujący wykonuje przesunięcie równoległe w kierunku dośrodkowym. Określa boczny tor głowy żuchwy po stronie balansującej podczas ruchu bocznego i wynosi średnio 0,77 mm. […]

Ruch Benneta

Ruch Bennetta jest to przesunięcie głowy kłykcia w trakcie ruchu bocznego żuchwy po stronie pracującej o około 1 mm. Głowa żuchwy wykonuje obrót wokół osi pionowej i przesuwa się nieznacznie w kierunku ruchu ku dołowi, do boku i niekiedy ku tyłowi. Tor ruchu głowy żuchwy może mieć różny przebieg. Ruch Bennetta występuje, jeżeli kąt Bennetta wynosi więcej niż 30° po stronie przeciwnej. Może on być interpretowany jako uniknięcie wysokiego wzrostu ciśnienia w jednym ze stawów, które powstałoby przy ekscentrycznych ruchach podczas rotacji tylko w jednym […]