Artykulator

2018-02-28T23:25:24+00:00

okluzja obustronnie wybalansowana

wartości przeciętne:

Proteza Stała

Proteza Ozębnowa

Proteza Całkowita

Kąt Bennetta

30*

8*

15*

Kąt Nachylenia Drogi Stawowej

33*

30*

30*

Natychmiastowe Przesunięcie Boczne

0*

5*-10*

15*

Artykulator 2018-02-28T23:25:24+00:00