Biofunkcjonalny System Protetyczny

Biofunkcjonalny System Protetyczny BPS: wyciski czynnościowe pobiera się przy ustach zamkniętych, na etapie wycisków anatomicznych stosuje się nośnik zwarcia oraz rejestrację łukiem twarzowym, stosuje się kalotę służącą do ustawiania zębów bocznych dolnych, do polimeryzacji protez stosowana jest metoda ciśnieniowa, 5) stosuje się graficzną rejestrację łuku gotyckiego.

Łuk Gotycki

Łuk gotycki (Centrofix / Amann Girbach) jest urządzeniem protetycznym służącym do graficznej rejestracji wewnątrzustnej wykorzystywanym do wyznaczenia centralnego ułożenia żuchwy, uzyskania symetrii żuchwy w płaszczyźnie pośrodkowej, uzyskania centralizacji głów żuchwy w panewkach stawowych, dokonania zapisu czynności żuchwy. Czynniki mogące zaburzyć rejestrację: pozycja sztyftu podpierającego, siła zaciskania podczas rejestracji, podatność błony śluzowej, pozycja dotylna głowy pacjenta na fotelu dentystycznym, morfologia szczęki i żuchwy.

Relacja Centralna

Relacja centralna, centric relation, CR, dotylna pozycja żuchwy, graniczna pozycja żuchwy, położenie więzadłowe jest to najbardziej stabilna ortopedycznie i optymalna dla mięśni pozycja żuchwy względem szczęki, w której głowy żuchwy są stabilizowane w stawie skroniowo – żuchwowym dzięki mięśniom unoszącym żuchwę i skrzydłowym bocznym powodującym górno – przednie położenie głowy żuchwy w dole stawowym. Krążek stawowy przyjmuje pozycję pośrednią pomiędzy głową żuchwy a powierzchnią stawową dołu stawowego. W relacji centralnej głowy żuchwy wykonują jedynie ruch rotacyjny. Powinna być rejestrowana w przypadku bezzębia, braku stref podparcia, […]