Proteza Natychmiastowa

Po usunięciu zęba protezę powinien wyjąć z jamy ustnej lekarz po 24 godzinach jej użytkowania. Opracowanie modelu gipsowego metodą Reichenbacha polega na usunięciu zęba z modelu i wygładzeniu brzegów kostnych ran poekstrakcyjnych. Powinna zostać podścielona po 8 tygodniach. Leczenie z zastosowaniem protez natychmiastowych zapobiega: powstawaniu suchego zębodołu, nierównomiernemu zanikowi podłoża kostnego, schorzeniom ssż.

Łyżka Indywidualna

Dolna łyżka indywidualna a następnie przyszła proteza może być wydłużona w okolicy mięśnia okrężnego ust, w okolicy wędzidełka języka (kieszonka językowa przednia), językowo na wysokości I i II trzonowca, w okolicy guzka zębodołowego żuchwy, w kieszeni policzkowej Kemeny’ego czyli policzkowo na wysokości I i II przedtrzonowca. Łyżka indywidualna może być wykonana z akrylu, szelaku i materiałów światłoutwardzalnych.

Podścielenie Protezy

W wyniku osiadania protezy dochodzi do utraty kontaktu zębów przeciwstawnych, ograniczenia wydolności żucia, obniżenia wysokości zwarcia, pogorszenia estetyki, przeciążenia pozostałych zębów, utraty działania retencyjnego klamer, zaniku kości, drażnienia podłoża protetycznego przesuwającą się protezą. Na skutek nierównomiernego zaniku może dochodzić do powstawania komór ssących będących przyczyną rozrostu zapalnego  błony śluzowej i ryzyka powstania zmian nowotworowych. Podścielenia protezy można wykonać przy prawidłowych stosunkach zwarciowych. Należy zlikwidować podcienia, pogłębić dowyrostkową powierzchnię protezy, skrócić pobrzeża o 1 mm, można pozostawić występy akrylowe stabilizujące pionowe położenie protezy, należy […]

Proteza Szkieletowa

Proteza szkieletowa jest to ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji złożonej (akryl / akron, *kompozyt, metal), w której szkielet jest odlany w całości z metalu (chrom – kobalt – molibden , tytan, złoto), uzupełnia braki częściowe przenosząc siły żucia ozębnowo lub ozębnowo-śluzówkowo, jest trwała zapewniając użytkowanie przez około 5 lat. Wykonanie protezy szkieletowej jest możliwe w przypadku wystarczającej ilości, jakości odpowiednio rozmieszczonych zębów, zdolnych do przyjęcia obciążenia ze strony elementów retencyjnych protezy. Filary muszą posiadać wystarczające pole powierzchni ozębnej, stabilizację w kości wyrostka zębodołowego, kształt i […]

Proteza Nakładowa

proteza nakładowa, overdenture, ovd stanowi uzupełnienie protetyczne ruchome, w których jako filary można wykorzystać korzenie zębów dyskwalifikowane jako konwencjonalne filary protetyczne, korzenie znacznie rozchwiane, korzenie, których 1/3 długości tkwi w zębodole, pokrywające na całej powierzchni korzenie zębów lub implantów oraz przyzębie brzeżne. Koncepcja pozostawiania uzupełnienia szczątkowego została opublikowana przed Ledgera w 1856r. Crum i Rooney zaobserwowali, że zanik kości wyrostka zębodołowego u pacjentów użytkujących protezy overdenture w ciągu 4 lat wynosi 0,6 mm, natomiast u pacjentów użytkujących protezy całkowite 5 […]

Proteza

Jeżeli od utraty zębów naturalnych minęło dużo czasu, wyrostek zębodołowy zanika nie tylko w wymiarze pionowym ale także przedsionkowo – językowym powodując, że nacisk siodła przyszłej protezy osiadającej będzie nadmierny, stanowiąc konieczność jej wielokrotnego korygowania, szczególnie przy cienkiej warstwie tkanki podśluzowej. W takich sytuacjach bardziej korzystne może okazać się zastosowanie protez śluzówkowo – ozębnowych. Podczas odtwarzania braków skrzydłowych w bocznych strefach podparcia, pojawia się konieczność odciążenia siodła protezy w 1/3 części dystalnej, aby uniknąć nadmiernych obciążeń uzębienia resztkowego. Ponadto w wyniku nieuniknionego dalszego zaniku wyrostka […]