Gutaperka jest mieszaniną biopolimerów otrzymywanych z żywicy drzewa podzwrotnikowego Isonandra gutta koagulowanych za pomocą pary wodnej. Jest plastyczna w temperaturze 40-60*C. W przeszłości była wykorzystywana do pobierana wycisków podścielających, obturatorów oraz protez poresekcyjnych, jednak ze względu na niewielką dokładność oraz skurcz po wyjęciu z jamy ustnej, nie jest obecnie stosowana.