Masa osłaniająca wykazuje rozszerzalność wiązaniową, higroskopijną, termiczną, inwersyjną.