Masy polisulfidowe, tiokolowe, merkaptanowe zawierają siarkę wpływając na nieprzyjemny kolor i zapach. Podczas wiązania uwalniana jest woda, dlatego wycisk powinien być odlewany bezpośrednio po pobraniu wycisku. Reakcji wiązania towarzyszy wzrost temperatury o 3-4*C, co może podrażniać miazgę. Mogą być stosowane w przypadku kolbowatych wyrostków.