Płytka Podjęzykowa RPP wg Włocha mechanizm relaksacyjny RPP polega na zmniejszeniu przestrzeni dla języka i na odruchowym przesuwaniu żuchwy ku przodowi przez mięśnie działające w relacji przednio-tylnej (bródkowo-językowe).