Stabilizacja jest to opór protezy w stosunku do sił poziomych i rotacyjnych. Czynniki wpływające na stabilizację: umieszczenie protez dokładnie w przestrzeni neutralnej, czynnościowe kształtowanie pobrzeży, zrównoważenie okluzji.