Układ stomatognatyczny jest to system trzech współistniejących zespołów funkcjonalnych tworzących, pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego, biologiczny morfologiczno-czynnościowy system funkcjonalny.