🎯🎯🎯Pacjentka zgłosiła się z powodu okresowych dolegliwości bólowych występujących od kilku miesięcy w ok 24,25. Zęby leczone w innym gabinecie. Po wykonaniu zdjęcia rtg stwierdzono obecność złamanych narzędzi w kanałach oraz zmiany zapalne w okolicy wierzchołków korzeni.
 
👍👍👍Przy pomocy mikroskopu usunięto złamane narzędzia, dzięki czemu możliwe było dalsze udrożnienie zainfekowanych kanałów oraz szczelne ich wypełnienie techniką płynną gutaperki z wykorzystaniem systemu B&L