Szyny

Szyna Elbrechta to rodzaj szyny trwałej zdejmowanej, całkowita lana.

Szyny stabilizacyjne nie powodują zmian w okluzji.

Boidie’go

 
 

Desnera

 
 

Michigan – twarda szyna odciążająca stosowana przy dysfunkcjach układu stomatognatycznego, powoduje najmniejsze przeciążenie zębów. Redukcja zaburzającego wpływu zębów prowadzi u większości pacjentów do optymalnej pozycji głów żuchwy w stawie skroniowo – żuchwowym ze złagodzeniem objawów bólowych ze strony stawów i mięśni. Budowa: obrzeże nie powinno przecinać fałdów podniebiennych i omijać brodawkę przysieczną, wargowy zasięg do największej wypukłości, wykorzystanie […]

Bruksizm

Bruksizm, bruxism, fenomen Karoly’ego obecnie dotyczy około 65% – 80% populacji, objawia się przez wzmożone napięcie psychiczne i emocjonalne, zaburzenia zwarciowe, brak tolerancji osobniczej na najmniejsze nawet niedoskonałości zwarcia, przedwczesne kontakty, nieprawidłowo wykonane wypełnienia bądź prace protetyczne, nieprawidłowo prowadzone leczenie ortodontyczne. Bruksizm jest parafunkcją zwarciową typu ząb – ząb, w której wzmożone napięcie izometryczne mięśni części twarzowej czaszki prowadzi do przeciążeń układu stomatognatycznego i patologicznego starcia zębów przez nawykowe i niekontrolowane zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami jako mechanizm uwalniający organizm od nadmiernego napięcia. W konsekwencji […]

Depresja

Depresja, depressio, depression jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, któremu oprócz uczucia smutku, przygnębienia zaczynają towarzyszyć inne objawy jak poczucie braku energii, brak możliwości przeżywania radości, niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, pesymizm, myśli samobójcze, spowolnienie tempa życia, zaburzenie rytmu dobowego (bezsenność lub nadmierna senność), brak apetytu, trwające ponad 2 tygodnie. Stwierdzono, że u 50% chorych na depresję, leczących się u lekarzy ogólnych depresja nie zostaje nigdy zdiagnozowana. Pacjenci z depresją wyolbrzymiają swoje objawy bólowe lub podają objawy nieistniejące. Zespół lekarzy w Munster wykazał […]