Taki most znajduje się obecnie gdzieś we Włoszech. Ze względu na znaczny zanik kości wyrostka zębodołowego pomiędzy filarami, na których zacementowany jest most, technik zastosował różową porcelanę, co umożliwiło wykonanie przęseł (imitacji brakujących zębów) proporcjonalnej wysokości i przyczyniło do estetycznego wyglądu całej pracy.