Być może spotkałeś się z sytuacją, w której każdy z lekarzy podchodził inaczej do tego samego problemu, udzielał innych odpowiedzi na to samo pytanie, miał inny pomysł na leczenie tej samej dolegliwości? W czasach gdy ilość publikowanych każdego dnia artykułów naukowych jest tak duża, że lekarz musiałby spędzić cały dzień na aktualizowaniu swojej wiedzy i nie miałby czasu na samo leczenie istotne jest docieranie do wiedzy przydatnej klinicznie poprzez wyszukiwanie wysokiej jakości badań. Wiedza zdobyta wiele lat temu w czasie studiów i szkoleń ulega przedawnieniu, wprowadzane są nowsze metody, materiały, urządzenia, możliwości…

Lekarze nie podążający za wynikami najnowszych badań mogą nie brać pod uwagę wszystkich dostępnych metod leczenia, a proponować pacjentom jedynie metody stosowane przez siebie od lat, czasami zapewniając o całkowitym braku możliwości leczenia zębów. Stomatologia oparta na dowodach naukowych jest nowoczesnym sposobem podejścia do leczenia polegającym na wyborze wysokiej jakości badań naukowych do podejmowania decyzji klinicznych w procesie leczenia. Połączenie wiedzy i doświadczenia lekarza, wyników aktualnych badań oraz oczekiwań pacjenta pozwala na osiąganie lepszych i bardziej przewidywalnych wyników leczenia.

Zaawansowana Protetyka: konsultacje, diagnostyka, plany leczenia, mosty adhezyjne na włóknach szklanych, korony metalowe, korony metalowo -ceramiczne, korony frezowane, korony pełnoceramiczne e.max, korony cyrkonowe, korony projektowane i wykonywane komputerowo CAD-CAM, licówki kompozytowe w gabinecie, licówki kompozytowe techniczne, licówki ceramiczne e.max, licówki ceramiczne skaleniowe, mikroprotezy, podścielenie protez, protezy akrylowe częściowe, protezy akrylowe całkowite, szynoprotezy, protezy szkieletowe, protezy szkieletowe na zatrzaskach, wkłady koronowo-korzeniowe metalowe, wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, szyny relaksacyjne, szyny repozycyjne, szyny antybruksizmowe…

Endodoncja Mikroskopowa: leczenie biologiczne zapaleń miazgi odwracalnych i nieodwracalnych, leczenie kanałowe pierwotne, powtórne leczenie kanałowe niedopełnionych kanałów (reendodoncja), leczenie zmian endo – perio, leczenie resorpcji, usuwanie złamanych narzędzi, usuwanie wkładów koronowo – korzeniowych, zamykanie perforacji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego mikroskopu zabiegowego, elektronicznego systemu pomiaru długości kanałów, ultradźwięków, narzędzi rotacyjnych, leczenie staje się znacznie bardziej dokładne, a co za tym idzie umożliwione jest osiąganie jeszcze lepszych wyników leczenia…

Chirurgia i Implanty: usuwanie zębów proste, złożone, usuwanie zębów zatrzymanych, resekcje korzeni zębów, radisekcje, hemisekcje, odsłanianie zębów zatrzymanych, mikroimplanty, chirurgiczne wydłużanie koron, implanty, sterowana regeneracja kości biomateriałami kościozastępczymi ograniczającymi resorpcję kości po usuwaniu zębów, opieka pozabiegowa…

Komputerowe Planowanie Uśmiechu według koncepcji DSD Digital Smile Design daje możliwość oceny przyszłego wyglądu bez konieczności wykonywania inwazyjnych zabiegów i jest w pełni odwracalne. Metoda polega na stworzeniu wizualnego planu leczenia indywidualnie zaprojektowanego w komputerze, a następnie przeniesionego do jamy ustnej.

Stomatologia Estetyczna: przeprowadzamy szczegółową diagnostykę próchnicy wykorzystując preparaty do wybarwiania próchnicy i powiększenie mikroskopu stomatologicznego. Odbudowę estetyczną opracowanych ubytków wykonujemy sprawdzonymi i najmocniejszymi dostępnymi obecnie materiałami wykonanymi w nanotechnologii, zapewniające wysokiej jakości szczelność brzeżną oraz długotrwały efekt kosmetyczny dzięki bardzo szerokiej palecie dostępnych kolorów. Wykonujemy wybielanie zębów zarówno metodą domową jak i profesjonalną w gabinecie. Przeprowadzamy zabiegi infiltracji próchnicy metodą Icon likwidującą przebarwienia próchnicy początkowej.

Stomatologia Dziecięca: wizyty adaptacyjne, uszczelnianie bruzd i zagłębień zębów stałych – lakowanie, zabezpieczanie fluorem zębów stałych – lakierowanie, przeglądy stomatologiczne, instruktaże higieny…

Profilaktyka I Periodontologia: instruktaże higieny, przeglądy stomatologiczne, ozonoterapia, laseroterapia, usuwanie kamienia nazębnego urządzeniami ultradźwiękowymi, usuwanie osadu poprzez piaskowanie i polerowanie zębów, leczenie chorób dziąseł i zapaleń przyzębia, kiretaże otwarte, kiretaże zamknięte, regeneracja przyzębia, szynowanie zębów, fluoryzacje…