Fenomen Christensena

Fenomen Christensena jest to utrata kontaktu zębów trzonowych dolnych z zębami trzonowymi górnymi podczas protruzyjnego ruchu żuchwy. Odstęp między zębami w odcinku bocznym zależy od tego jak głęboko zęby sieczne górne zachodzą na zęby sieczne dolne. Fenomen Christensena jest efektem dyskluzji zębów bocznych podczas ruchu doprzedniego i kątem nachylenia wyrostka kłykciowego (drogi stawowej).

Diagram Posselta

1 – relacja centralna, położenie więzadłowe, maksymalne dotylne położenie kontaktowe, retruded contact position, dotylne zwarciowe położenie żuchwy,

odcinek 1 -2 – poślizg centryczny, deflective path,

2 – maksymalne zaguzkowanie, intercuspal position,

3 – położenie spoczynkowe żuchwy, podczas rozluźnienia mięśni żucia, rest position,

4 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony językowej, edge to edge,

5 – kontakt siekaczy tete-a-tete od strony wargowej, edge to edge,

6 – maksymalna protruzja z kontaktem zębów, maximum protrusion with contact,

7 – maksymalna protruzja bez kontaktu zębów, […]

Kleje Do Protez

W celu poprawy retencji i stabilizacji protez całkowitych szeroko reklamowane są środki adhezyjne tzw. kleje, które mają istotnie poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych. Przewlekłe i nadmierne stosowanie środków adhezyjnych może mieć oddziaływanie toksyczne związane z obecnością cynku w ich składzie, wywołującego objawy neurologiczne, ostre przedawkowanie może prowadzić do nudności, wymiotów, utraty apetytu, skurczów, biegunki i bólów głowy; mogą potencjalnie wywierać działanie drażniące błony śluzowej poprzez uszkodzenie naczyń krwionośnych, może dojść do zanieczyszczenia bakteryjnego i grzybicznego w środkach adhezyjnych, nie stwierdzono trudności z usunięciem klejów w […]

Proteza Natychmiastowa

Po usunięciu zęba protezę powinien wyjąć z jamy ustnej lekarz po 24 godzinach jej użytkowania. Opracowanie modelu gipsowego metodą Reichenbacha polega na usunięciu zęba z modelu i wygładzeniu brzegów kostnych ran poekstrakcyjnych. Powinna zostać podścielona po 8 tygodniach. Leczenie z zastosowaniem protez natychmiastowych zapobiega: powstawaniu suchego zębodołu, nierównomiernemu zanikowi podłoża kostnego, schorzeniom ssż.

Stomatopatie Protetyczne

Stomatopatie protetyczne są schorzeniami spowodowanymi najczęściej skojarzonym oddziaływaniem kilku czynników etiologicznych. Główne przyczyny powstawania stomatopatii protetycznych to niektóre choroby ogólnoustrojowe, zakażenia grzybami drożdżopodobnymi, uraz mechaniczny. Stomatitis prothetica catarrhalis – w obrębie nabłonka występują zmiany proliferacyjne z ogniskami rogowacenia, obrzęku i wodniczkowego zwyrodnienia komórek, w zakresie zaś tkanki łącznej podnabłonkowej naciek zapalny złożony głównie z jednojądrzastych komórek limfocytopodobnych. W przebiegu stomatopatii protetycznych powikłanych zakażeniem grzybiczym występują zaburzenia aktywności limfocytów związanych z odpowiedzią immunologiczną typu komórkowego, występuje grzybica przełyku. Stomatopatię rozrostową można usunąć laserem CO2. Elektrometalozy są […]

Zespół Kelly’ego

Zespół Kombinowany, Zespół Kelly’ego jest sytuacją kliniczną, w której na skutek wieloletniego użytkowania przez pacjenta protezy całkowitej górnej przy zachowanych zębach przednich w żuchwie i brakach skrzydłowych w żuchwie doszło do znacznego zaniku kości wyrostka w strefach bocznych żuchwy i odcinku przednim szczęki, przy dobrze zachowanych guzach szczęki, często występuje także przerost brodawkowaty na podniebieniu twardym. Jest to klasa C2 wg Eichnera.

FGP

Technika FGP, Functionally Generated Path jest to metoda czynnościowego kształtowania powierzchni okluzyjnych opracowana przez Meyera pozwalająca na osiągnięcie harmonijnych stosunków okluzyjnych pomiędzy uzupełnieniami protetycznymi a uzębieniem naturalnym. W metodzie tej zamiast artykulatora do symulacji ruchów żuchwy stosuje się rejestrację tych ruchów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta poprzez wykreślanie i utrwalenie funkcjonalnej drogi guzków zębów przeciwstawnych. W ten sposób rolę artukulatora w tej metodzie sprowadza się do protego urządzenia zawiasowego czyli artykulatora nastawialnego o prowadzeniu zębowym. Metoda FGP stanowi alternatywę postepowania kliniczno – laboratoryjnego przy wykonywaniu pojedynczych […]

Trójkąta Bonvilla

Trójkąta Bonvilla jest to trójkąt równoramienny (nie równoczony) o bokach 11 cm, powstający przez połączenie dwóch kłykci stawowych (środków głów żuchwy) i punktu stycznego przyśrodkowych siekaczy dolnych.

Kształt Guzków

Kształt guzków ma istotny wpływ na efektywność okluzji ale jednocześnie może być odbierany jako przeszkoda zwarciowa. Płaskie guzki (15*) brak przeszkód mediotruzyjnych, zredukowana efektywność, brak dotylnej i centrycznej stabilności, problemy z parafunkcji, rozluźnione więzadła i przemieszczanie krążka stawowego. Średnie guzki (25*) mniejsze ryzyko przeszkód mediotruzyjnych, efektywność i stabilizacja o średnie wartości, brak problemów ze stabilnością stawu skroniowo – żuchwowego, brak dotylnej i centrycznej stabilności, problemy z parafunkcji, rozluźnione więzadła i przemieszczanie krążka stawowego. Strome guzki (35*) ryzyko przeszkód mediotruzyjnych szczególnie w przypadku parafunkcji, wysoka efektywność […]

Płaszczyzna Frankfurcka

Płaszczyzna frankfurcka , uszno-oczna, płaszczyzna przechodząca przez górny brzeg skrawka ucha (tragion) czy górny brzeg otworu słuchowego zewnętrznego i najniższy punkt kostnej krawędzi oczodołu (orbitale). Została wprowadzona przez Iheringa w 1872 r. a zatwierdzona na zjeździe antropologów we Frankfurcie nad Menem w 1884 r. Kąt zawarty między płaszczyzną frankfurcką a płaszczyzną Campera wynosi ok. 10-15*.

Bibliografia:

  • Antoni Karasiński: Protezy całkowite. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 2000, s. 63. ISBN 83-87114-72-3.
  • Eugeniusz Spiechowicz: Protetyka stomatologiczna: podręcznik dla studentów. Warszawa: PZWL, 2010, s. 292–293. ISBN 978-83-200-4162-0.
  • Stanisław Władysław Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna: normy […]

Rejestracja Zwarcia

W przypadku rejestracja zwarcia nawykowego przy zachowanych strefach podparcia, braku zaburzeń czynnościowych, sprawdzonej klinicznie jednoznacznej, powtarzalnej centrycznej okluzji nie ma potrzeby pobierania rejestratu okluzyjnego. W innych przypadkach wykorzystuje się wosk, silikon (sprężyste, biofilm) lub Structur, ProTemp. Jeżeli po sprawdzeniu kalką nie ma kontaktów pomiędzy niektórymi zębami, należy to zapisać żeby technik nie dociskał modelu.

Most

Most jest to uzupełnienie protetyczne stałe, długoczasowe, wielopunktowe. Podczas wykonywania większych mostów należy wykonać model kontrolny bez dzielenia bo skurcz metalu może uniemożliwić ponowne jego założenie, ponadto wielokrotne zakładanie mostu ściera gips z modelu.

Most składany wykonuje się w przypadku znacznie pochylonych gdy chcemy uniknąć leczenia kanałowego wywołanego preparacją pod koronę lub zębów nie rokujących zębów, które jakiś czas chcemy jeszcze zachować. Nawet jeśli odcementuje się korona to most pokrywający koronę nie ulegnie zniszczeniu.

Powierzchnia połączenia przęsła mostu z koroną filarową powinna wynosić w obszarze zębów przednich […]

Prowadzenie Kłowe

Prowadzenie kłowe, canine guidance, lateral guidance zapewnia okluzję ochronną w czasie której podczas ruchów ekscentrycznych następuje dyskluzja pozostałych zębów. Brak prowadzenia kłowego może być przyczyną powstawania recesji dziąseł i pękania szkliwa w wyniku działania nadmiernych sił. W przypadku braku kła należy odtworzyć prowadzenie grupowe (2, 3, 4). W prowadzeniu kłowym, w czasie ruchu laterotruzyjnego jest aktywny wyłącznie mięsień skroniowy. W prowadzeniu grupowym bierze udział mięsień skroniowy i mięsień żwacz. Dopuszczalne są kontakty grupowe ale przy najmocniejszym udziale kła, który jest najbardziej przystosowany do przyjmowania obciążeń […]

Kanały Odlewnicze

Kanał odlewniczy jest to przestrzeń prowadząca od stożka odlewniczego do przestrzeni, w której ma zostać odlany szkielet. Kanały odlewnicze powinny być szerokie (aby metal zastygł najpierw we właściwym odlewie), mieć łagodny, krótki, prosty przebieg (jak najmniejsze zawirowania przepływającego metalu), powinny prowadzić do najszerszych miejsc w szkielecie, umożliwiać dopływanie metalu z kanałów odlewniczych podczas zastygania właściwego odlewu. Lepiej jest stosować mniejszą ilość ale grubszych kanałów odlewniczych niż większą ilość ale cienkich.

Odlewanie Metalu

Czynniki wpływające na dokładność odlewu: staranność i dokładność powielenia modelu, właściwe zaprojektowanie i ustalenie proporcji szkieletu, staranność i czystość modelowania z wosku szkieletu, uwzględnienie ekspansji wosku pod wplywem temperatury, rozmiar, długość, konfiguracja, punkty przymocowania i sposób umocowania kanałów odlewniczych, wybór masy osłaniającej, położenie matrycy szkieletu w formie odlewniczej, jakość wody do zarabiania: ilość, temperatura, zanieczyszczenia, sposób zarabiania masy osłaniającej, opór stawiany rozszerzalności masy osłaniającej przez pierścień odlewniczy, czas wiązania masy osłaniającej, czas i temperatura wygrzewania i wyżarzania formy odlewniczej, gazy adhezyjne, uwięzione, zaabsorbowane, siła użyta […]

Protetyka

W protetyce szkodzimy żeby pomóc. Protetyka to sztuka planowania obciążeń. Należy zadawać sobie pytanie czy coś co odbiega od normy wymaga leczenia. Leczenie to nie droga resistutio ad integrum, jest to zawsze substytut. Obecność 32 zębów powoduje że istnieje 60.000 kombinacji braków zębów.

Klasyfikacja Kennedy’ego

klasa I – obustronne obszary bezzębnego wyrostka zębodołowego, położone za ostatnimi zębami pacjenta (obustronny brak skrzydłowy).

klasa II – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, położony za ostatnimi zębami pacjenta (jednostronny brak skrzydłowy).

klasa III – jednostronny obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego, ograniczony z przodu i z tyłu zębami pacjenta (braki międzyzębowe).

klasa IV – pojedynczy, obustronny, przecinający linię pośrodkową obszar bezzębnego wyrostka zębodołowego położony do przodu od zębów pacjenta (braki zębów przednich).

Wycisk Czynnościowy

Wycisk czynnościowy stanowi negatyw tkanek jamy ustnej w stanie dynamicznym, pobierany jest masami silikonowymi na łyżkach indywidualnych. Na podstawie wycisku czynnościowyego odlewa się model roboczy. Wycisk czynnościowy ma za zadanie uzyskanie jak największego oparcia dla płyty protezy, ograniczenie ruchomości protezy, która mogłaby doprowadzić przez ramię dźwigni do przeciążenia i rozchwiania zębów oporowych.

Podział: mukostatyczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą błoną śluzową podobnie jak wycisk anatomiczny ale pobierane na łyżce indywidualnej, mają zastosowanie w bezzębnej żuchwie, mukodynamiczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą i ruchomą błoną […]

Odciążenia

Metody odciążenia protezy: zdjęcie warstwy masy wycisku (metoda niedokładna, powstają komory ssące), pogrubienie modelu roboczego warstwami folii (metoda niedokładna), wycisk wybiórczo – odciążający wg Kozłowskiego (najdokładniejsza metoda). Wycisk odciążający stosuje się przy obecności miejsc podatnych na ucisk jak brodawki przysieczne, wał podniebienny, otwory podniebienne większe (pry nadwrażliwości nerwów podniebiennych), otwory bródkowe (przy dużym zaniku żuchwy), ruchomy wyrostek zębodołowy (grzebień koguci), bolesna kresa żuchwowo – gnykowa, guzek żuchwowy, wyrośla kostne oraz wykazującej duże różnice podatności błonie śluzowej. 

Łyżkę indywidualną należy sperforować w miejscu odciążenia, aby w czasie […]

Analiza Paralelometryczna

Analiza paralelometryczna jest to szereg czynności wykonywanych za pomocą paralelometru czyli równoległościomierza w celu odnalezienia najlepszego toru wprowadzenia protezy na podłoże, w którym będzie ona spełniała jak najlepiej swoje funkcje przy jednoczesnym jak najmniej uszkadzającym podłoże protetyczne działaniu. Analiza polega na dotykaniu pionowym ramieniem paralelometru bocznych powierzchni pola protetycznego przy różnych położeniach przestrzennych modelu roboczego. Powinna ona być wykonana wstępnie już na etapie modeli anatomicznych aby możliwe było przygotowanie zębów oporowych, nieoporowych oraz wyrostka zębodołowego. Celem analizy paralelometrycznej jest poszukiwanie powierzchni retencyjnej i prowadzącej na […]

Proteza Szkieletowa

Proteza szkieletowa jest to ruchome uzupełnienie protetyczne o konstrukcji złożonej (akryl / akron, *kompozyt, metal), w której szkielet jest odlany w całości z metalu (chrom – kobalt – molibden , tytan, złoto), uzupełnia braki częściowe przenosząc siły żucia ozębnowo lub ozębnowo-śluzówkowo, jest trwała zapewniając użytkowanie przez około 5 lat. Wykonanie protezy szkieletowej jest możliwe w przypadku wystarczającej ilości, jakości odpowiednio rozmieszczonych zębów, zdolnych do przyjęcia obciążenia ze strony elementów retencyjnych protezy. Filary muszą posiadać wystarczające pole powierzchni ozębnej, stabilizację w kości wyrostka zębodołowego, kształt i […]

Proteza

Jeżeli od utraty zębów naturalnych minęło dużo czasu, wyrostek zębodołowy zanika nie tylko w wymiarze pionowym ale także przedsionkowo – językowym powodując, że nacisk siodła przyszłej protezy osiadającej będzie nadmierny, stanowiąc konieczność jej wielokrotnego korygowania, szczególnie przy cienkiej warstwie tkanki podśluzowej. W takich sytuacjach bardziej korzystne może okazać się zastosowanie protez śluzówkowo – ozębnowych. Podczas odtwarzania braków skrzydłowych w bocznych strefach podparcia, pojawia się konieczność odciążenia siodła protezy w 1/3 części dystalnej, aby uniknąć nadmiernych obciążeń uzębienia resztkowego. Ponadto w wyniku nieuniknionego dalszego zaniku wyrostka […]

Natychmiastowe Przesunięcie Boczne

Natychmiastowe przesunięcie boczne, immediate side shift, ISS jest to ruch kłykcia po stronie niepracującej (balansującej) w trakcie ruchu dobocznego żuchwy – odpowiada wartości ruchu Benetta. Głowa żuchwy przesuwa się ruchem ślizgowym w piętrze górnym stawu ku dołowi do wewnątrz i do przodu, ustawiając się w efekcie u szczytu guzka stawowego. Stwierdzono, że nie jest to ruch prostolinijny, gdyż, w jego przebiegu kłykieć balansujący wykonuje przesunięcie równoległe w kierunku dośrodkowym. Określa boczny tor głowy żuchwy po stronie balansującej podczas ruchu bocznego i wynosi średnio 0,77 mm. […]

Prowadzenie Sieczne

Prowadzenie sieczne, prowadzenie przednie, anterior guidance, incisors guidance określa drogę kontaktu zębów siecznych podczas ruchów protruzyjnych. Jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną odniesienia np. Campera a drogą kontaktu zębów przednich. Prowadzenie sieczne zapewnia dyskluzję zębów bocznych podczas wykonywania ruchów ekscentrycznych, zabezpieczając je przed działaniem sił bocznych. Braki skrzydłowe lub brak stabilnego podparcia w odcinkach bocznych może spowodować wychylenie zębów siecznych ze względu na ich nadmierne obciążanie. W pozycji protruzyjnej tete-a-tete powinny ze sobą kontaktować brzegi sieczne siekaczy przyśrodkowych górnych z brzegami siecznymi siekaczy przyśrodkowych i […]

Wzornik

Wzornik dolny powinien sięgać dystalnie do środka trójkąta zatrzonowcowego i do wysokości lub nieco poniżej równika języka w położeniu spoczynkowym. Ukształtowanie wału woskowego wzornika górnego przy bezzębiu w zakresie zębów bocznych polega na wyznaczeniu linii Campera i ukształtowaniu powierzchni wału równolegle do tej płaszczyzny, wał woskowy leżący na wyrostku zębodołowym powinien być ukształtowany wg zasad czynnościowych i znajdować się w strefie równowagi mięśniowej, wał woskowy powinien wykazywać odpowiedni kontakt płaszczyznowy z błoną śluzową policzka, szerokość wału powinna być tak ukształtowana, aby jak najmniej zawężać przestrzeń […]

Artykulator

Artykulator jest urządzeniem protetycznym mającym za zadanie jak najdokładniejsze odzwierciedlenie nie tylko sytuacji zgryzowej pacjenta w zwarciu centrycznym ale przede wszystkim w pozostałych ekscentrycznych ruchach żuchwy. Przeniesienie osi zawiasowej do artykulatora jest podstawowym warunkiem pełnego i powtarzalnego naśladowania ruchów odwodzenia i przywodzenia żuchwy co umożliwia zmianę relacji pionowej w artykulatorze bez zafałszowania stosunków międzyokluzyjnych.

Artykulator typu arcon: dolne ramię artykulatora zakończone jest elementem odpowiadającym głowie stawowej, budowa artykulatora odpowiada warunkom anatomicznym człowieka, panewka połączona jest z górnym ramieniem artykulatora, zmiana wymiaru pionowego w artykulatorze nie powoduje […]

Protetyka Wieku Rozwojowego

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne Protetyka Wieku Rozwojowego W Dniu 21.09.18 W Lublinie #protetyka #łabno #tarnów

Powikłania W Leczeniu Implantoprotetycznym. Przyczyny I Leczenie Ich Następstw

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Powikłania W Leczeniu Implantoprotetycznym. Przyczyny I Leczenie Ich Następstw – Dr hab. Piotr Majewski Oraz Łącznik Indywidualny – Coś Więcej Niż Podbudowa Korony Cementowanej – Dr hab. Jan Pietruski W Krakowie W Dniu 14.09.18 #pawełłabno #protetyka #mosty #korony #protezy #implanty #tarnów #stomatologiałabno

Korony Pełnoceramiczne

korony złożone na podbudowie z tlenku cyrkonu CeramillZolid licowane ceramiką Ceramill zi w technologii CAD/CAM

korony pełnoceramiczne gorlice

korony pełnoceramiczne gorlice

Leczenie Kanałowe

Leczenie kanałowe polega na oczyszczeniu czyli dokładnym usunięciu drobnoustrojów i resztek nieodwracalnie zmienionej miazgi, ukształtowaniu, czyli nadaniu kanałowi zwężającego się ku wierzchołkowi fizjologicznego kształtu oraz wypełnieniu, czyli zamknięciu kanału szczelnym, nierozpuszczalnym, biozgodnym materiałem. Ponieważ leczenie kanałowejest terapią, której nie widać, dlatego czasami trudno jest przekonać pacjenta o konieczności jej przeprowadzenia. Niektórzy lekarze znajdują analogię w leczeniu złamanej nogi a nie jej odcinaniu. Jednak przed podjęciem decyzji odnośnie ewentualnego dalszego leczenia należy przeprowadzić prawidłową diagnostykę umożliwiającą ocenę konieczności podejmowania leczenia, możliwości prawidłowego wyleczenia, przewidywanych trudnościach, posiadanych […]

Wkład Koronowo-Korzeniowy

Wkład koronowo-korzeniowy powinien równomiernie przylegać do wszystkich ścian kanału i części nośnej korzenia aby podczas działania sił żucia rozkład naprężeń był równomierny oraz aby warstwa cementu była cienka i tej samej grubości w celu zapewnienia jak największej siły wiązania. Najkorzystniejsza jest minimalna preparacja kanału korzeniowego z pozostawieniem jak największej ilości zębiny, średnica wkładu metalowego nie powinna być większa niż 1/3 średnicy korzenia, wkład powinien być otoczony z każdej strony przez zębinę o grubości przynajmniej 1 mm, w zależności od szerokości korzenia średnica wkładu metalowego waha […]

Korona Metalowo – Ceramiczna

podbudowa metalowa 0,3 – 0,5mm + 1 mm licowanie porcelaną = 1,5 mm,

Konsultacja: badanie żywotności, zdjęcie rtg, kość, przebieg girlandy dziąsłowej, kolor dziąsła, stan zapalny, kieszonki dziąsłowe, długości korony, sprawdzenie kontaktów w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym, wyrównanie płaszczyzny, opracowanie i wypełnienie ubytków, ocena wskazań i przeciwwskazań, koszty, laboratorium, czas, oczekiwania pacjenta (waxup, mockup, kolor w pracowni), zgoda na leczenie i świadomość ograniczeń: brak biokompatybilności, zwiększone odkładanie płytki nazębnej, choroby przyzębia, odsłanianie metalu, szare dziąsło, średnia estetyka, brak przezierności, brak neutralności w badaniach diagnostycznych RM lub […]

Zaburzenia Morfologiczno – Czynnościowe Narządu Żucia Część II

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne W Krakowie Zaburzenia Morfologiczno – Czynnościowe Narządu Żucia Część II (dolegliwości bólowe stawów, diagnostyka, leczenie bruksizmu, stanów napięciowych głowy, szyny relaksacyjne, repozycyjne, farmakoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna) – #protetyka #pawełłabno #stomatologiałabno

Chirurgia Stomatologiczna

implanty tarnów

lek. dent. Paweł Łabno zakończył staż specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. #chirurgia #implanty #paweł-łabno

Specjalizacja

paweł łabno tarnów

lek. dent. Paweł Łabno rozpoczął specjalizację z protetyki stomatologicznej w Łodzi. #paweł-łabno #specjalizacja #protetyka #implanty

Łuk Twarzowy

Zakupiliśmy system artykulacyjny Artex umożliwiający pełną współpracę pomiędzy stomatologiem, technikiem oraz pacjentem.  Może on być wykorzystywany do wszystkich rodzajów prac protetycznych (korony, licówki, mosty, protezy). Pozwala na znaczną redukcję szlifowania zębów Pacjenta. Łuk twarzowy stanowiący najważniejszą część systemu pozwala na zarejestrowanie przestrzennego ułożenia szczęki względem anatomicznych punktów odniesienia. Dzięki temu uchwycone są indywidualne stosunki przestrzenne szczęki i żuchwy, które następnie przenoszone są w laboratorium protetycznym przez technika na modele, umożliwiając tym samym wykonywanie najwyższej jakości prac z ograniczaniem ryzyka występowania dolegliwości bólowych w stawach skroniowo-żuchwowych […]