Wyzwanie Przyjęte

Zgłosiła się do nas Pacjentka niezadowolona z protez wykonanych niedawno gdzieś w Polsce, bezpośrednio u technika czyli pomijając wizyty w gabinecie, badanie, wyciski czynnościowe itd. Pomijając fakt, że takie postępowanie jest nieprawidłowe, staramy się zrozumieć aspekt ekonomiczny i nie oceniamy. Niezadowolenie Pacjentki z użytkowanych protez zakończyło się zwrotem pieniędzy i oddaniem protez przez technika. Problem natomiast pozostał, ponieważ na kilka tygodni Pacjentka pozbawiona została możliwości efektywnego spożywania pokarmów, co przy istniejących chorobach ogólnych stanowiło poważny problem. Technik oddając pieniądze stwierdził “jak doktorek potrafi lepiej to niech zrobi”.

Challange accepted !

Nadarzyła się idealna okazja to ponownego wykorzystania w codziennej praktyce własnej metody leczenia, którą opisaliśmy w artykule “Biofunctional Complete Dentures Made With The Centric Tray And Centrofix Amann Girrbach System – Based On The Patient’s Case” – Paweł Łabno, Krzysztof Drobnik – Prosthodontics – 2020 – Punkty KBN/MNiSW 20 – doi: 10.5114/ps/122914 – https://stomatologialabno.pl/docs/biofunctional.pdf . Metoda pozwoli nie tylko na szybsze ale i bardzo precyzyjne odtworzenie położenia przestrzennego szczęki względem stawów skroniowo żuchwowych ale i żuchwy względem szczęki poprzez wykorzystanie łuku twarzowego, dwuszczękowej łyżki wyciskowej Centric Tray, systemu Centrofix oraz artykulatora Amann Girrbach.

Biofunctional Complete Dentures Made With The Centric Tray And Centrofix Amann Girrbach System – Based On The Patient’s Case

Biofunctional Complete Dentures Made With The Centric Tray And Centrofix Amann Girrbach System – Based On The Patient’s Case – Paweł Łabno, Krzysztof Drobnik – Prosthodontics – 2020 – Punkty KBN/MNiSW 20 – doi: 10.5114/ps/122914 – https://stomatologialabno.pl/docs/biofunctional.pdf

Ukończenie Specjalizacji

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno po trzech latach, licznych wyjazdach, szkoleniach, stażach, publikacjach, praktykach w klinikach uniwersyteckich w całym kraju, obronie doktoratu, ukończył szkolenie specjalizacyjne z protetyki stomatologicznej #implanty #licówki #korony #mosty #protezy #dentysta #gorlice  #stomatologia #łabno

Powikłania W Leczeniu Implantoprotetycznym. Przyczyny I Leczenie Ich Następstw

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Powikłania W Leczeniu Implantoprotetycznym. Przyczyny I Leczenie Ich Następstw – Dr hab. Piotr Majewski Oraz Łącznik Indywidualny – Coś Więcej Niż Podbudowa Korony Cementowanej – Dr hab. Jan Pietruski W Krakowie W Dniu 14.09.18 #pawełłabno #protetyka #mosty #korony #protezy #implanty #tarnów #stomatologiałabno