Zakupiliśmy drukarkę 3D Phrozen Sonic 4K 2022 oraz urządzenie Wash&Cure 2.0 umożliwiających wykonywanie jeszcze bardziej precyzyjnych modeli, szyn wybielających, szyn antybruksizmowych, indywidualnych łyżek wyciskowych, uzupełnień tymczasowych krótkoczasowych, długoczasowych, być może wkrótce także ostatecznych z dokładnością 50 μm. Najciekawszym i pochłaniającym jest cyfrowe planowanie uśmiechu (dsd) rozpoczynające się od dwuwymiarowej wizualizacji przyszłego uśmiechu Pacjenta, poprzez  trójwymiarowy projekt cyfrowy (waxup), przedstawienie Pacjentowi wizualizacji bezpośrednio w ustach (mockup) i zakończone estetyczną pracą ostateczną o przewidywalnych efektach.